TR | EN
Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

MADDE 12 – (1) Tüm belgeler orijinalinden taranarak başvuru sistemine yüklenmelidir. Resmî mühürlü ve imzalı olmayan, fotokopi edilmiş belgeler ve faks veya e-posta ile gönderilen belgeler kabul edilmez. Eksik belgelerle yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(2) Başvuru için aşağıdaki belgelerin başvuru sistemine yüklenmesi gereklidir:

a. Lise Diploması: Ortaöğretim (Lise) diplomasının aslı ve Ortaöğretim (Lise) diplomasının Türkçe veya İngilizce dillerinde olmaması durumunda T.C. Büyükelçilikleri, Konsoloslukları, Noter veya Yeminli tercüman tarafından onaylı Türkçe veya İngilizce çevirisi.

(Henüz diplomasını almamış olan mezun durumundaki adaylar, liselerinden alacakları mezuniyet not ortalamasını gösterir geçici mezuniyet belgeleri ve geçerli sınav sonucu ile başvuru yapabilirler.) (Adayların lise diplomalarının Türkiye Cumhuriyeti liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ve Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığından ya da ülkelerindeki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğinden alınabilecek "Denklik Belgesi" daha sonra, Yurtdışından Öğrenci Başvuru, Değerlendirme ve Kesin Kayıt Takviminde belirtilen zaman diliminde istenecektir.)

b. Resmî Transkript (Not Dökümü): Adayın, ortaöğretim (lise) boyunca aldığı dersleri ve notlarını gösteren ve lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmî transkripti. (Transkriptin Türkçe veya İngilizce dillerinde olmaması durumunda T.C. Büyükelçilikleri, Konsoloslukları, Noter veya Yeminli tercüman tarafından onaylı Türkçe veya İngilizce çevirisi.)

c. Geçerli Sınav Sonuç Belgesi: Yurtdışından Öğrenci Kabulü Yerleştirme Esaslarında belirtilen sınavlar arasından geçerli sınav sonuç belgesinin yüklenmesi gerekir. SAT sınavı ile başvuran adaylardan üniversitemize yerleşmeye hak kazananlar kayıt belgelerinin teslimi sırasında koordinatörlük görevlisinin kontrolünde SAT sınav sistemine girerek puanını doğrulamalıdır. Herhangi bir nedenle sınav puanını doğrulayamayanların üniversitemize kaydı yapılmaz, kayıt hakları iptal edilir ve ödedikleri ücret/ücretler iade edilmez.

ç) Pasaport: Uluslararası öğrenci adayının uyruğunu gösteren, en az 6 ay geçerlilik süresi bulunan pasaport belgesinin renkli taranmış halinin başvuru sistemine yüklenmesi gerekir (pasaportun Türkçe veya İngilizce dillerinde olmaması durumunda T.C. Büyükelçilikleri, Konsoloslukları, Noter veya Yeminli tercüman tarafından onaylı Türkçe veya İngilizce çevirisinin de yüklenmesi gerekir.)

(Lise eğitimlerinin tamamını örgün eğitim yoluyla yurt dışındaki liselerde (KKTC liseleri hariç) gören uyruğundan biri T.C. olan çift uyruklu veya T.C. uyruğunda bulunan adayların, pasaport veya emniyet kayıtlarından ortaöğretim diplomanın alındığı ülkeye eğitim-öğretimin süresini kapsayan, giriş çıkışın yapıldığını gösteren pasaport sayfalarının taranmış hali ya da e-devlet uygulamasından/Emniyet Müdürlüğünden alınmış onaylı belgenin yüklenmesi gerekir.)

d. Vesikalık fotoğraf: Başvuru sistemine başvuru esnasında yüklenecek vesikalık fotoğraf sisteme taranarak yüklenmelidir (Fotoğraf, 50 mm × 60 mm ebadında beyaz fonda ve desensiz, son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır.)

e. Mavi Kart: Mavi kart sahibi adaylar, mavi kartlarının ön ve arka yüzünün renkli taranmış halini başvuru sistemine yüklemelidir.

f. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği: Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçenlerin bu durumdaki çift uyrukluların çifte vatandaşlıklarının devam ettiğini gösteren adayın başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış vukuatlı nüfus kayıt örneği.

g. KKTC uyruklu veya uyruğundan biri KKTC olan çift uyruklular için GCE AL sonuç belgesi.