TR | EN
Yeni Kayıt Olan Öğrencilerin İkamet İşlemleri
Yeni Kayıtlı Öğrencilerin İkamet İşlemleri
 
1) Öğrenci, öncelikle üniversiteye kesin kayıt işlemini şahsen yaptırır.
2) Kesin kayıt sırasında pasaportundaki ülkeye giriş tarihi kısmını kayıt memuruna gösterir.
3) Varsa vize sayfasını kayıt memuruna gösterir.
4) Kesin kayıt işlemleri tamamlandıktan ve ders kaydından sonra öğrenci belgesi alır. 
5) Kesin kayıt işlemleri bittikten sonra Göç İdaresi Başkanlığının internet adresinden ikamet başvuru işlemlerini başlatır ve aşağıdaki belgelerle birlikte en geç beş gün içinde Uluslararası Öğrenci Kabul ve Kayıt Koordinatörlüğüne müracaat eder.
        
Uluslararası Öğrenci Kabul ve Kayıt Koordinatörlüğüne Teslim Edilecek Belgeler:
 

·        Göç İdaresi Başkanlığının internet adresinden başvuru ile alınacak ikamet izni kayıt/başvuru formu,

·        PTT'den alınacak UETS başvuru formu

·        Pasaport ya da pasaport yerine geçen belge (Üniversite yetkilisi aslı görüldü şekilde örnek alacaktır.)

·         Aktif öğrencilik durum belgesi (güncel tarihli, ıslak imza ve mühürlü),

·         4 adet biometrik fotoğraf (arka fon beyaz, 3,5*4,5 220*290 piksel)

·         Geçerli Sağlık Sigortasının aslı (GSS ya da ikamet izni talep süresini kapsayan özel sağlık sigortası),

·    İkamet izni belge bedelinin ödendiğine dair makbuz (Vergi Dairesine ödenmelidir. Ödemeler https://dijital.gib.gov.tr/ adresinden yapılabilmektedir),

·         Kalacağı adres bilgilerini gösterir belge;

           *  Kendi evinde kalıyorsa tapu fotokopisi,

           *  Kira sözleşmesi ile kalıyorsa kira sözleşmesinin noter onaylı örneği,

           *  Otel, apart vb. konaklama yerinde kalıyorsa buna dair belge (imza sirküsü ve vergi levhası ile birlikte),

           *  Öğrenci yurdunda kalınıyorsa buna dair belge,

           *  Destekleyici yanında kalıyorsa yanında kaldığı kişinin noter onaylı taahhüdü (Destekleyici evli ise ayrıca eşinin noter onaylı taahhüdü),

·           18 yaşından küçük yabancılar için; vize muafiyetiyle ya da farklı amaca yönelik vizeyle gelenler için; veli/vasi bilgisini içeren belge (doğum belgesi, aile belgesi vb.) ve veli/vasi/yasal temsilci tarafından verilen muvafakatname (amacına uygun vizeyle gelenler için muvafakatname ve veli/vasi bilgisini içeren belge eklenmeyecektir.)

·        Erasmus kapsamında gelen uluslararası öğrenciler için öğrenim süresinin başlangıç ve bitiş tarihlerini gösteren belge.