TR | EN
Uzatma Yapacak Eski Öğrencilerin İkamet İşlemleri
Daha Önce İkamet Almış ve Uzatma Başvurusu Yapacak Eski Öğrencilerin İkamet İşlemleri
 
1) Öğrenciler yeni tarihli öğrenci belgesi almalıdırlar.
2) Geçerli bir sağlık sigortası olmalıdır.
3) Pasaportun geçerlilik tarihi olmalıdır.
4) Online başvuruyu yaptıktan en geç 5 gün içinde Uluslararası Öğrenci Kabul ve Kayıt Koordinatörlüğüne aşağıdaki belgelerle müracaat edilmelidir:
 
Uluslararası Öğrenci Kabul ve Kayıt Koordinatörlüğüne Teslim Edilecek Belgeler:
 

·        Göç İdaresi Başkanlığının internet adresinden başvuru ile alınacak ikamet izni kayıt/başvuru formu,

·        PTT'den alınacak UETS başvuru formu,

·        Pasaport ya da pasaport yerine geçen belge (Üniversite yetkilisi aslı görüldü şekilde örnek alacaktır.)

·        Aktif öğrencilik durum belgesi (güncel tarihli, ıslak imza ve mühürlü),

·         4 adet biometrik fotoğraf (arka fon beyaz, 3,5*4,5 220*290 piksel)

·         Geçerli Sağlık Sigortasının aslı (GSS ya da ikamet izni talep süresini kapsayan özel sağlık sigortası),

·  İkamet izni belge bedelinin ödendiğine dair makbuz (Vergi Dairesine ödenmelidir. Ödemeler https://dijital.gib.gov.tr/ adresinden yapılabilmektedir),

·         Kalacağı adres bilgilerini gösterir belge;

           *  Kendi evinde kalıyorsa tapu fotokopisi,

           *  Kira sözleşmesi ile kalıyorsa kira sözleşmesinin noter onaylı örneği,

           *  Otel, apart vb. konaklama yerinde kalıyorsa buna dair belge (imza sirküsü ve vergi levhası ile birlikte),

           *  Öğrenci yurdunda kalınıyorsa buna dair belge,

           *  Destekleyici yanında kalıyorsa yanında kaldığı kişinin noter onaylı taahhüdü (Destekleyici evli ise ayrıca eşinin noter onaylı taahhüdü),

·           18 yaşından küçük yabancılar için; vize muafiyetiyle ya da farklı amaca yönelik vizeyle gelenler için; veli/vasi bilgisini içeren belge (doğum belgesi, aile belgesi vb.) ve veli/vasi/yasal temsilci tarafından verilen muvafakatname (amacına uygun vizeyle gelenler için muvafakatname ve veli/vasi bilgisini içeren belge eklenmeyecektir.)